[ pt2554050 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นางรุ่งรัตน์ มาไทย
ชื่อเล่น : 
รุ่ง
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
16/12/2521
อายุ : 
38
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
rungrat2126@gmail.com  
ที่อยู่ : 
234 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อำเภอ : 
เมืองเลย
จังหวัด : 
เลย
รหัสไปรษณีย์ : 
42000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0973099179
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาโท