หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ สิ้นไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย : admin
อ่าน : 495
เสาร์ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

รายงานผลการดำเนินแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ สิ้นไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่  21  มกราคม  พ.ศ. 2562  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย