กองนโยบายและแผน และคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้ผลกระทบ อุทกภัยน้ำท่วม ณ บ้านท่าสวรรค์ ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง

  ดูภาพถ่ายเพิ่

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับรายงานตัวและปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อโควิค-19 ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาค

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid – 19) ระยะที่ ๒

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more