มรภ.เลย ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการแผนงานยุทธศาสตร์ฯ

วันที่ 15 สิงหาคม 2562   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมู่บ้านเป้าหมาย บ้านบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมจากท่านพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ

[rl_gallery id=”1439″]

Share to...

ใส่ความเห็น