การประชุม เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.
กองนโยบายและแผนจัดการประชุม เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม 18 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในการประชุม

Share to...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *