สวัสดีปีใหม่ 2563

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ ศุภชัยจงก่อเกิดล้ำเลิศผล
ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืน
…สวัสดีปีใหม่ 2563

นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นำบุคลากรเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน และ งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้ามอบกระเช้าขอพรปีใหม่จาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ รับปีใหม่ 2563 ในวันที่ 2 มกราคม 2563

Share to...

ใส่ความเห็น