กิจกรรมจับของวัญปีใหม่ พ.ศ. 2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 กองนโยบายและแผน จัดกิจกรรม จับฉลากของขวัญปีใหม่ และรับพรปีใหม่จาก นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

[rl_gallery id=”2134″]

Share to...

ใส่ความเห็น