มอบกระเช้าและขอพรท่านรองผู้ว่าฯ โสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2563

วันที่ 9 มกราคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เข้าพบท่านรองผู้ว่าฯ โสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อมอบกระเช้าและขอพรท่านรองผู้ว่าฯ เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย

[rl_gallery id=”2154″]

Share to...

ใส่ความเห็น