สัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่การขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผนจัดสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สู่การขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมนา

เวลา 09.30 10.30 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฟังบรรยาย แนะนำ “ระบบ Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP)
และระบบ TPMAP Logbook” โดยวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

เวลา 10.45 12.00 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฟังบรรยาย แนะนำและสาธิต นวนุรักษ์ : ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการ
และให้บริการข้อมูลวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ช่วงบ่าย
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำกิจกรรม ระดมความคิด (KM-Knowledge Management)
การขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 23)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...

ใส่ความเห็น