ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563
กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ
ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานและร่วมหารือแนวทางการพัฒนาระบบเพื่อติดตามผลโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งนำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
ณ ห้องประชุม 20309 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20)

[rl_gallery id=”2835″]

Share to...

ใส่ความเห็น