ประชุมปรึกษาหารือ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
กองนโยบายและแผน จัดการประชุมปรึกษาหารือ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเลย เรื่องการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเลย ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเตรียมรับการติดตามตรวจเยี่ยม โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในประเด็น “แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเลย” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยมีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ เป็นประธานในการประชุม

[rl_gallery id=”3047″]

Share to...

ใส่ความเห็น