มรภ.เลย ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการแผนงานยุทธศาสตร์บ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

วันที่ 6 กันยาบน 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมู่บ้านเป้าหมาย บ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมจากท่านพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ

[rl_gallery id=”1244″]

 

 

 

Share to...

ใส่ความเห็น