ประกาศ มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ตาม ครม.การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 เม.ย. 63)

ช่องทางดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติม

https://th.city/RUTpG
QR Code Link Download

 

 

Share to...

ใส่ความเห็น