ประชุมวางแผนเปิดแหล่งท่องเที่ยวโครงการ “SKY WALK LOEI”

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมร่วมกับการท่องเที่ยวจังหวัดเลย และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จังหวัดเลย เปิดแหล่งท่องเที่ยวโครงการ “SKY WALK LOEI” ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ ตึก 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

[rl_gallery id=”3401″]

Share to...

ใส่ความเห็น