การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (VDO conference) เพื่อให้ข้อเสนอแนะการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.
กองนโยบายและแผนจัดการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (VDO conference) เพื่อให้ข้อเสนอแนะการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชน ในจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียน 8 ชั้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในการประชุม

[rl_gallery id=”3569″]

Share to...

ใส่ความเห็น