การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปี 2565

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ พร้อมกับ นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และ นายประดับพงศ์ บรรพลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปี 2565 เพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับสถาบันการศึกษาของรัฐในกำกับและสังกัด
ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

[rl_gallery id=”3909″]

Share to...

ใส่ความเห็น