ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป และร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...

ใส่ความเห็น