ชี้แจงงบประมาณฯ 64 อนุกรรมาธิการฯ ด้านการศึกษา

วันที่ 13 สิงหาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน
เข้าร่วมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการศึกษา
ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร

Share to...

ใส่ความเห็น