เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับพื้นที่ จังหวัดเลย

วันที่ 9 กันยายน 2563
นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับพื้นที่ จังหวัดเลย
ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ จังหวัดเลย

Share to...

ใส่ความเห็น