ลงพื้นที่ ติดตามบ้านศรีเจริญ ตำบลเลย์วังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 
ทางคณะอาจารย์ กานดา ปุ่มสิน และอาจารย์มนตรี คำวัน พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมาย ตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในพื้นที่เป้าหมาย : บ้านศรีเจริญ ตำบลเลย์วังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
[rl_gallery id=”4313″]
Share to...

ใส่ความเห็น