รับการตรวจเยี่ยมจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับการตรวจเยี่ยมจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ลงพื้นที่มอบนโยบายและหารือการขับเคลื่อนจังหวัดเลย ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาค ประชาชน ผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19
และโครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ หรือโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย
– พบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวบทบาทกระทรวงอุดมศึกษา การพัฒนาบัณฑิตเพื่อพัฒนาสังคม ภายในห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
– เดินทางไปชมสกายวอล์ค แหล่งท่องเที่ยวใหม่บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
– ชมผลงานผลิตภัณฑ์จากการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและยกคุณภาพชีวิตในชุมชนองมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไปจัดแสดงในงาน ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

[rl_gallery id=”4552″]

Share to...

ใส่ความเห็น