มรภ.เลย ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมสำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของ

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ณ พงษ์ภิญโญ อาคารบัณฑิตศึกษา
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในการประชุม

[rl_gallery id=”1200″]

Share to...

ใส่ความเห็น