ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการร่วมแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมปริ้น พาเลซ กรุงเทพฯ จัดโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...