งานแถลงข่าว”พลิกโฉมมหาวิทยาลัย เดินหน้าสู่อนาคต” เดินหน้าปลดล็อกข้อจำกัดของมหาวิทยาลัย

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ได้เข้างานแถลงข่าว”พลิกโฉมมหาวิทยาลัย เดินหน้าสู่อนาคต” เดินหน้าปลดล็อกข้อจำกัดของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งตามจุดเด่นของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความแตกต่าง เพื่อให้ตอบโจทย์ประเทศ ตอบโจทย์ภาคเอกชนและตอบโจทย์ชุมชน สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

ลิ้งถ่ายทอดสด : งานแถลงข่าว”พลิกโฉมมหาวิทยาลัย เดินหน้าสู่อนาคต” เดินหน้าปลดล็อกข้อจำกัดของมหาวิทยาลัย

Share to...