ต้อนรับการตรวจเยี่ยม ท่านสุวรรณี คำมั่น และท่านนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  พระพินิจ  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ  นางศิริพร  จันทพล  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยม ท่านสุวรรณี คำมั่น และท่านนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และนำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล University to Tambon) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม :  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...