งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรม “งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564” สวัสดีปีใหม่สุขสันต์วันสงกรานต์ ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...