การประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. กองนโยบายและแผนจัดประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยมี ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษเป็นประธาน

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...