กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

      กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ร่วมทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2564  ณ วัดป่าบ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานบุญกฐินเป็นประจำทุกปี

โดยในวันที่ 17  พฤศจิกายน 2564  ช่วงเย็น ได้ตั้งจุดบริการแจกจ่ายอาหาร แก่คนทั่วไปที่มาร่วมงาน และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน และในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และ ร่วมพิธีทอดกฐิน ถวายผ้ากฐิน

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...