คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ พร้อมทีมงาน มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ต่อกองนโยบายและแผน เนื่องในโอกาสใกล้ถึงวันขึ้นปีใหม่ 2565

“ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ ศุภชัยจงก่อเกิดล้ำเลิศผล ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน”

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ดร.เยาวพา กองเกตุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทีมงาน ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสใกล้ถึงวันขึ้นปีใหม่ 2565

แก่ ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ และ นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...