งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 06.30 น. กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ร่วม งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2565  ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2565

Share to...