เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย นางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วย นายประดับพงศ์ บรรพลา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณและติดตามงบประมาณ และบุคลากรกองแผนฯ ได้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 9 อาคารเรียนรวม 23 คณะครุศาสตร์

 

รูปภาพเพิ่มเติม : กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...