เอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนเฉพาะกิจภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 – 2565

  • Version
  • Download 15
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 21/01/2021
  • Last Updated 21/01/2021

เอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนเฉพาะกิจภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19 พ.ศ. 2564 - 2565