คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • Version
  • Download 36
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 05/04/2021
  • Last Updated 18/06/2021

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564