คู่มือการจัดชื้อจัดจ้างและแนวทางการเบิกจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.2564 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • Version
  • Download 36
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 02/12/2020
  • Last Updated 23/07/2021

คู่มือการจัดชื้อจัดจ้างและแนวทางการเบิกจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.2564 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย