บันทึกข้อความขออนุมัติขยายเวลาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  • Version
  • Download 3
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 23/01/2020
  • Last Updated 23/01/2020

บันทึกข้อความขออนุมัติขยายเวลาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ใส่ความเห็น