รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานเสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • Version
  • Download 117
  • File Size 18.88 KB
  • File Count 1
  • Create Date 24/01/2020
  • Last Updated 24/01/2020

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานเสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ใส่ความเห็น