อบรมแนวทางการจัดชื้อจัดจ้างและแนวทางการเบิกจ่ายภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม :โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ) วันที่ 9 ธันวาคม 2563

  • Version
  • Download 26
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 09/12/2020
  • Last Updated 18/06/2021

อบรมแนวทางการจัดชื้อจัดจ้างและแนวทางการเบิกจ่ายภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม :โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ) วันที่ 9 ธันวาคม 2563