เอกสารประกอบการประชุมสัมนา แผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • Version
  • Download 112
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 23/11/2020
  • Last Updated 18/06/2021

เอกสารประกอบการประชุมสัมนา แผนเชื่อมโยงการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564