เอกสารประกอบการ ติดตามการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • Version
  • Download 37
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 17/09/2020
  • Last Updated 17/09/2020

เอกสารประกอบการ ติดตามการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ใส่ความเห็น