แบบฟอร์มการจัดทำ One page รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 3)

  • Version
  • Download 97
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14/05/2020
  • Last Updated 14/05/2020

แบบฟอร์มการจัดทำ One page รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 3)

ใส่ความเห็น