แบบฟอร์ม ขอจำนวนอาจารย์ เพื่อจัดทำรายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖2 (เฉพาะภาคเรียนที่ 1 และ 2)

  • Version
  • Download 3
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 20/03/2020
  • Last Updated 20/03/2020

แบบฟอร์ม ขอจำนวนอาจารย์ เพื่อจัดทำรายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖2 (เฉพาะภาคเรียนที่ 1 และ 2)

ใส่ความเห็น