แบบรายงานการปรับรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากผลกระทบสถานการณ์ COVID-19 (เอกสารหมายเลข 4)

  • Version
  • Download 90
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14/05/2020
  • Last Updated 22/06/2021

แบบรายงานการปรับรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากผลกระทบสถานการณ์ COVID-19 (เอกสารหมายเลข 4)

ใส่ความเห็น