โครงการย่อยที่อนุมัติแล้ว (โครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม: โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลับราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาทวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )

  • Version
  • Download 81
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 02/06/2021
  • Last Updated 02/06/2021

โครงการย่อยที่อนุมัติแล้ว (โครงการแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม: โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลับราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาทวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )